در مورد لباس اوتارا

ما میتونیم از همه برندها واسه لباس اواتارا استفاده کنین در رنگ مدل مخطلف
We can use all brands for Avatar clothes in different model colors

ما میتونیم یه جوری برنامه ریزی کنیم که بشه روی لباس هم تبلیغات برندهای مختلف انجام بدیم